Benefity silového tréningu

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kedysi bol silový tréning spájaný iba so športami ako je silový trojboj, kulturistika alebo vzpieranie. Dnes už vieme, že silová príprava je základným pilierom takmer v každom športe a vďaka mnohým benefitom, ktoré silový tréning ponúka, je nie iba vhodný ale až potrebný aj pre bežnú populáciu.
Kedysi bol silový tréning spájaný iba so športami ako je silový trojboj, kulturistika alebo vzpieranie. Dnes už vieme, že silová príprava je základným pilierom takmer v každom športe a vďaka mnohým benefitom, ktoré silový tréning ponúka, je nie iba vhodný ale až potrebný aj pre bežnú populáciu.
Benefity silového tréningu

O prospešných účinkoch silového tréningu môžeme počuť z oblasti nie len športu ale aj fyzioterapie či pri liečbe a prevencii rôznych ochorení, akými sú napríklad:

 

• prevencia akútnych a chronických zranení pohybového aparátu,

• kompenzácia jednostranného zaťaženia,
• predchádzanie straty svalovej hmoty v staršom veku (sarkopénia),
• zlepšenie koordinácie a držania tela,
• boj s chronickými ochoreniami,
• zvýšenie energie a zlepšenie nálady,
• zvýšenie množstva spálených kalórií,
• prevencia osteoporózy,
• zvýšenie denzity kostí
• zlepšenie hodnôt krvného tlaku
• zlepšenie stavu kardiovaskulárneho systému atd.

 

Medzi základné pozitíva silového tréningu zaraďujeme prevenciu voči zraneniam pohybového aparátu. Je známe, že k väčšine zranení dochádza počas excentrickej kontrakcie (pri natiahnutí) po náhlom neočakávanom dopade alebo pri náhlej zmene smeru. Schopnosť pohybového aparátu prekonávať zaťaženie bol hlavným prejavom pozitívneho efektu silového tréningu, čo bolo potvrdené aj mnohými výskumami z tejto oblasti.

 

 

Medzi ďalšie pozitíva silového tréningu považujeme kompenzáciu jednostranného zaťaženia. Pod kompenzáciou jednostranného zaťaženia si netreba predstavovať iba športovcov, napríklad tenistov, hádzanárov či golfistov, ktorí zaťažujú výrazne jednu stranu viac ako zvyšok tela.

 

Do tohto okruhu môžeme zaradiť aj ľudí z bežnej populácie, kde sa jednostranné zaťaženie vyskytuje napríklad z dôvodu dlhodobého sedavého pracovného zaťaženia alebo kvôli zlým pohybovým stereotypom, ktoré sme získali v priebehu nášho života. Práve prostredníctvom presne zameraných kompenzačných cvičení v kombinácií so silovým tréningom vieme dané funkčné poruchy zmierniť alebo úplne odstrániť.

 

 

Predchádzanie straty svalovej hmoty, v lekárskej terminológií známej ako sarkopénia, prostredníctvom silového tréningu je potrebné hlavne pre skupinu ľudí po 65. roku života. V tomto období prichádzajú seniori prirodzene o svalovú hmotu, silu a mobilitu, čo má negatívny vplyv na nesamostatnosť seniorov. Práve prostredníctvom primeraného silového tréningu sa dá toto ochorenie zmierniť a spomaliť a tak zlepšiť kvalitu života seniorov čo sa môže prejaviť dlhšou samostatnosťou v ich bežnom živote.

 

 

Silový tréning vám pomôže rozvíjať mechaniku tela čo sa prejaví v lepšej koordinácii, rovnováhe a držaní tela. U starších ľudí je v dôsledku zhoršenej funkcie pohybového aparátu aj zvýšené riziko pádu, čo môže spôsobiť ďalšie závažné zdravotné komplikácie. Na základe týchto faktov bola vykonaná štúdia, v ktorej sa prostredníctvom silového tréningu zistilo zníženie rizika pádu až o 40 percent v porovnaní s jednotlivcami, ktorí silový tréning nevykonávali.

 

 

Silový tréning prispieva k liečbe chronických ochorení. Americké štúdie zdokumentovali mnoho výskumov, kde silový tréning pomohol ľudom s artritídou lepšie zvládnuť ich stav. Dokonca poukazujú na to, že správny tréning môže byť rovnako účinný v boji s artritídou ako lieky. Jeho ďalšie prínosy možno sledovať aj v boji s cukrovkou typu 2, kde silový tréning spolu s ďalšími pozitívnymi zmenami životného štýlu pomáha zlepšiť kontrolu hladiny glukózy v tele.

 

Je tiež všeobecne známe, že silový tréning zvyšuje hladinu endorfínov (prírodných opiátov produkovaných mozgom) v tele, ktoré zvyšujú energiu a zlepšujú náladu. Takýto tréning zvyšuje množstvo spotrebovanej energie v tele počas dňa, z dôvodu aktivizácie svalov, čo má za následok aj celkové zvýšenie pokojového energetického výdaja a teda viacej spálených kalórií.

 

Zvyšovanie denzity (hustoty) kosti sa pozoruje predovšetkým v mladšom veku. Zvýšenie svalovej sily pôsobí kladne v boji proti osteoporóze, kedy posilnené svaly preberajú určité mechanické nároky z pasívnych kĺbov, čo má za následok menšie mechanické dráždenie, bolesť a menšie funkčné obmedzenie kĺbov.

 

 

V neposlednom rade ma silový tréning v kombinácii s aeróbnymi aktivitami pôsobí na zlepšenie celkovej fyzickej aktivity čo má za následok zlepšenie hodnôt krvného tlaku.

Na zlepšenie stavu kardiovaskulárneho systému pôsobí aj odbúravanie viscerálneho (medziorgánového) tuku z okolia srdca a ďalších dôležitých vnútorných orgánov nášho tela prostredníctvom silového tréningu. Na pozitívny vplyv poukazuje aj štúdia z roku 2013 z časopisu Journal of Applied Psysiology kde poukazujú na to že mladý muži ktorý vykonávajú pravidelne silový tréning majú lepšie hladiny HDL cholesterolu (zdraviu prospešný cholesterol) ako muži v rovnakom veku ktorý nevykonávajú silový tréning.

 

 

Ak máte akékoľvek zdravotné problémy alebo sa iba chcete cítiť lepšie, kľudne nás kontaktujte a my Vám vyberieme vhodnú aktivitu, ktorá bude pre vás bezpečná a efektívna.

 

Literárne zdroje:

 
  • VANDERKA, Marián. Silový tréning pre výkon. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013.270 s. ISBN 978-80-89075-40-9

Diskusia

Nechajte si posielať najnovšie články

Zadajte svoju  e-mailovú adresu a budete dostávať všetky novinky, články, zľavy.

Najnovšie články

Legíny

Spaľovače tukov

proteíny na chudnutie